Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)


Database kranten (voorlopige versie) - Naar alfabetisch overzicht

zoek op zoekterm sorteer op
Er is gezocht op het woord: 306.

Er zijn 1 items gevonden. 
Dit zijn de items: 1 - 1


TitelWEEKBLAD VOOR OLDENZAAL EN OMSTREKEN (1885-1922)
Uitgave:1885 Opgericht door Oldenzaalse drukker/uitgever G. Bruggeman sr.
Was tot 1918 katholieke krant voor Oost-Twente. De krant stond niet onder toezicht van de kerkelijk leiders, zoals de latere katholieke Twentsche Courant wel. In de kolommen van het Weekblad van Bruggeman kon b.v. Alphons Ariëns zijn opvattingen kwijt over de noodzaak tot verbetering der toestand van de arbeiders, hetgeen hij ook kon in de vanaf 1893 eveneens door Bruggeman uitgegeven De Katholieke Werkman. Wel moest er rekening gehouden worden met de kerk. Advertenties voor dansavonden konden niet worden geplaatst en kwamen terecht bij concurrent Het Nieuws van de Week*1) (van Verhaag).
1889 Het Weekblad voor Raalte, Heino, Hellendoorn etc.*2) wordt uitgebracht als kopblad van het Weekblad voor Oldenzaal e.o.
1899 Aan de titel wordt toegevoegd: Oldenzaalsche courant. Van 1896-1902 is de krant een uitgave van Bruggeman en Verhaag.
1902 J. Verhaag beëindigt compagnonschap en begint voor zichzelf met Nieuws van de Week (Oldenzaal) en een aantal nevenedities/kopbladen.
Ook Bruggeman komt daarop met een aantal nieuwe lokale uitgaven: Bornsch Nieuws- en Advertentieblad, Deldensch nieuws- en advertentieblad, Denekamper nieuws- en advertentieblad, Haaksberger Nieuwsblad, Hengelo’sch nieuws- en advertentieblad, Lonneker courant, Lossersch nieuws- en advertentieblad, Ootmarsumer courant, Rijssensche courant, Tubberger courant*3) en Weerselosche courant.
De inhoud van deze nevenedities is identiek aan het Weekblad voor Oldenzaal.
Verschijningsdata van deze bladen zijn onduidelijk. De jaartalnummeringen beginnen weliswaar allemaal bij 1885, maar dit zou kunnen slaan op het Weekblad voor Oldenzaal, dat in 1885 van start ging. In het Persmuseum is van elke krant 1 exemplaar aanwezig uit 1914.
1918 Zowel de Twentsche Courant*4) als het Weekblad voor Oldenzaal komen in handen van NV Twentsche Courant en Handelsdrukkerij te Zwolle
Behoudend katholieke signatuur – verschijnt 3x per week
1922 Weekblad voor Oldenzaal en Twentsche courant worden overgenomen door Oldenzaalsche Courant en Handelsdrukkerij L.A.M. Bruggeman te Oldenzaal (waarvan volgens de Bibliografie van de Nederlandse Katholieke Periodieken de NV Twentsche Courant- en Handelsdrukkerij tot 1933 eigenaar is), die beide bladen samenvoegde in “Twentsche Courant. Nieuwsblad voor Twente. Waarin opgenomen: Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken (Oldenzaalsche Courant)”
Verschijnt 2x per week.
1936 Op 1 januari wordt Bruggeman’s Uitgevers-Maatschappij (ook eigenaar van de Twentsche Courant sinds 1933) overgenomen door H. Th. Hasewinkel. Einde van de ondertitel “Weekblad voor Oldenzaal en omstreken (Oldenzaalsche Courant)”.
Verspreidingsgebied:Oldenzaal, Denekamp, Losser, Ootmarsum, Weerselo, Tubbergen
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Tubantia te Enschede 1885-1889, 1892-1896, 1899-1904, 1906-1912, 1914-1915, 1917, 1919, 1921-1922.
Aanwezig in: KB 31 oktober 1914 – 27 november 1915, 18 december 1915 – 19 februari 1916.
Aanwezig bij: Museum Palthe-Huis Oldenzaal: een tiental losse nummers 1885-1920.
Aanwezig bij: IISG Amsterdam jaargang 7, nr. 25 (1891).
Van alle kopbladen van het Weekblad voor Oldenzaal e.o. is bij het Persmuseum 1 exemplaar uit 1914 aanwezig.
Van het kopblad Lossersch nieuws- en advertentieblad is bij Tubantia te Enschede de jaargang 1915 aanwezig. In dezelfde band zitten bijgebonden de jaargangen 1915 van de Lonneker courant en het Deldensch nieuws- en advertentieblad.
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink
Zie ook 4:hyperlink