Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)


Database kranten (voorlopige versie) - Naar alfabetisch overzicht

zoek op zoekterm sorteer op
Er is gezocht op het woord: 270.

Er zijn 1 items gevonden. 
Dit zijn de items: 1 - 1


TitelTWENTSCHE COURANT (1844-1996)
Uitgave:1844 op 6 januari van dat jaar opgericht en daarmee de oudste krant van Twente. Uitgever en redacteur J.T. Sommer te Almelo.
Verschijnt 1x per week op zaterdag.
1869 Verschijnt 2x per week (woensdag en zaterdag). Oplage 1870: 2000 exemplaren.
1915 Overgenomen van J.T. Sommer jr. door NV Twentsche Courant en Handelsdrukkerij te Zwolle (opgericht door Willem Waanders). Blijft in Almelo gedrukt worden. Behoudend katholieke signatuur. Verschijnt vanaf 1918 3x per week.
Van 1907-1922 was de bekende dialect-auteur en streekhistoricus G.B. Vloedbeld sr. redacteur van de krant.
1919 Nauwe samenwerking (tot 1938) met het in dit jaar eveneens door Willem Waanders opgerichte Overijsselsch Dagblad*1).
1922 Plaats van uitgave verandert van Almelo in Oldenzaal. Voor Almelo wordt een nieuw katholiek weekblad gestart: de Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant*2). Nieuwe drukker wordt Oldenzaalsche Courant en Handelsdrukkerij L.A.M. Bruggeman te Oldenzaal, die kort na de oprichting in handen komt van de NV Twentsche Courant- en Handelsdrukkerij. Wordt samengevoegd met Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken*3). Verschijnt weer 2x per week. Vanaf juli 1933 is Bruggeman’s Uitgevers-Maatschappij eigenaar.
In 1923 is de ondertitel: “Nieuwsblad voor Twente, waarin opgenomen: Weekblad voor Oldenzaal en omstreken. Oldenzaalsche courant”.
1926 De eerste foto’s verschijnen in de krant.
1936 Op 1 januari wordt het bedrijf van Bruggeman overgenomen door H. Th. Hasewinkel. Einde van de ondertitel “Weekblad voor Oldenzaal en omstreken (Oldenzaalsche Courant)”.
1941 Op 1 oktober verschijningsverbod uitgevaardigd, officieel vanwege papierschaarste.
1943 Op 1 oktober verkoopt Hasewinkel het gebouw, machines en uitgaverechten aan de NV Twentsche Courant (in oprichting). Streven is te komen tot een katholiek dagblad.
1945 Op 11 april verschijnt het eerste nummer, eerst 2x per week, vanaf 17 april dagelijks onder de kop “Twentsche Courant. Katholiek dagblad voor Twente”. Oplage: 17.000.
Bijkantoren waren er vanaf december 1945 in Hengelo, Enschede en Almelo. De 4 grootste plaatsen in Twente kregen een eigen editie.
Hoofdredacteur in 1945 was Jos Panhuysen, van 1946-1969 B.H.A.M. Plegt.
1959 Verhuizing hoofdkantoor van de krant naar Hengelo. Bijkantoren in Almelo, Enschede en Oldenzaal. Vanaf 1974 ook in Raalte, vanaf 1976 in Haaksbergen en Losser.
1962 Vanaf dit jaar met kopblad Overijssels Dagblad voor Raalte en omgeving.
1964 Stichting Persunie wordt opgericht waarin de TC een redactioneel samenwerkingsverband aangaat met katholieke dagbladen als De Stem en De Nieuwe Limburger.
1967 De Twentsche Courant gaat binnen de Persunie samenwerken met niet-katholieke kranten als Dagblad van het Oosten en Deventer Dagblad.
Rond dit jaar zijn er 7 edities: 1. Wierden, Rijssen en Hellendoorn; 2. Tubbergen; 3. Almelo; 4. Hengelo; 5. Oldenzaal; 6. Enschede; 7. Gelderse Achterhoek.
1969 De ondertitel “Katholiek dagblad voor Twente” verdwijnt.
1977 50.000ste abonnee.
1990 De NV Twentsche Courant gaat met van der Loeff en andere oostelijke dagbladuitgevers op in de Oostelijke Dagbladen Combinatie (ODC)
1991 De ODC wordt overgenomen door Wegener uit Apeldoorn
1993 De kantoren van de Twentsche Courant verhuizen naar Enschede
1996 Op 2 maart verschijnt laatste Twentsche Courant. Alle Twentse dagbladen zijn nu opgegaan in de vanaf deze datum verschijnende Twentsche Courant Tubantia*4).
Aanwezig bij:Aanwezig bij:Tubantia te Enschede, in origineel 1845-1861, 1863-1881, 1883-1905, 1907-1909, 1911-1993 (niet alle edities compleet, lijst bij OBD aanwezig), op microfiche 1951-1958, 1960-1984, foto-archief 2 januari 1951 – 13 januari 1996).
Aanwezig bij: Gemeentearchief Enschede in origineel 1845-1994 (Enschedese editie) met enkele kleine hiaten, op microfiche 1985-1992.
Aanwezig bij: Van Deinse Instituut te Enschede 1923, 1935(1e halfjaar), 1936(1e hj), 1937(2e hj), 1939(2e hj), 1946-1949, 1950(t/m 8/8), 1951(5/4 t/m 31/5), 1967(febr/mrt), 1968(sept), 1969 (mei,juni), 1977(nov/dec), 1978-1979, 1980(mei/dec), 1981(behalve juni en dec), 1984(vanaf mrt behalve juni), 1985(behalve juni), 1986, 1987 (behalve mei en aug), 1988, 1989 (behalve juli,aug,dec). Het betreft de Enschedese editie, gedeeltelijk raadpleegbaar.
Aanwezig bij: Museum Palthe-Huis Oldenzaal 1865-1866 (vrijwel compleet).
Aanwezig bij: KB 22 mei 1945 t/m 25 juli 1945 (met hiaten), 2 januari 1948 t/m 30 december 1961 (met hiaten), 1963-1996
Aanwezig bij: OBD te Nijverdal op microfiche 2 januari 1991 t/m 2 maart 1996
Opmerking:Literatuur: Een jonge krant met een oude naam / redactie: Fred Veldman en Gerard Vaanholt. – Zwolle : Waanders, 1994. – 22 p
Literatuur: Twentsche Courant. Themanummer van Inslag: mensen uit de streek vertellen. Jaargang 11 (1990-1991), no. 4
Literatuur: Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken. Dl. 1: Dag- en weekbladpers / onder eindred. Van Otto S. Lankhorst. – Nijmegen : Valkhof Pers, 1999. – p. 280-283
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink
Zie ook 4:hyperlink