Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)


Database kranten (voorlopige versie) - Naar alfabetisch overzicht

zoek op zoekterm sorteer op
Er is gezocht op het woord: 253.

Er zijn 1 items gevonden. 
Dit zijn de items: 1 - 1


TitelTUBANTIA (1872-
Uitgave:1872 Sinds 6 januari 1872 uitgegeven door M.J. van der Loeff met de ondertitel “Volkscourant voor Twenthe”. Verschijnt 1 x per week op zaterdag.
1877 De Tubantia krijgt een nieuwe ondertitel: “Nieuws- en advertentieblad voor Twenthe”.
1879 Gaat 2x per week verschijnen op woensdag en zaterdag.
1902 Vanaf 1 februari 3x per week op dinsdag, donderdag en zaterdag.
1912 De Tubantia gaat vanaf 30 april 6x per week verschijnen en wordt daarmee het eerste dagblad in Twente. Het regionale Twentse nieuws betreft voor circa de helft Enschedees nieuws.
1914 Op 18 juni verandert de naam van de krant in Twentsch Dagblad Tubantia.
1917 1 oktober nieuwe naam: Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant.
1929 De naam van de uitgever verandert van M.J. van der Loeff in NV v/h firma M.J. van der Loeff. Het eigendom van de krant gaat na verloop van tijd over van de familie van der Loeff naar de familie Houwert.
1940 Rond 1940 is de Tubantia het grootste dagblad van Twente met circa 25000 abonnees.
80 % van de abonnees woont in Enschede of omringende plaatsen (Lonneker, Boekelo, Haaksbergen, Neede, Eibergen).
De krant wordt al snel aan banden gelegd door de Duitse bezetter. De medewerkers proberen zo goed en kwaad als het kan de zaak draaiende te houden en de opgelegde richtlijnen te ontduiken.
1942 Gedwongen fusie met Nieuwe Hengelosche Courant*1). Op de persen van drukkerij Smit in Hengelo wordt van 14 november 1942 tot 27 maart 1945 het Twentsch Nieuwsblad, dagblad voor Twente en Oost-Gelderland gedrukt.
1946 Alle kranten die na januari 1943 nog zijn verschenen krijgen na de oorlog een voorlopig verschijningsverbod opgelegd. Na behandeling van de zaak door de Commissie voor de Perszuivering mag de Tubantia vanaf 14 september 1946 weer verschijnen. De oplage is teruggelopen naar bijna 8000.
1947 Hengelosch Dagblad*2) wordt gekocht door van der Loeff. Later dat jaar wordt ook de Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant*3) overgenomen, die in 1945 door het Parool op de markt was gebracht. Vanaf 8 september 1947 wordt naam van de krant Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant. Op 22 november 1951 wordt daar het woord Achterhoeksche nog aan toegevoegd.
1966 Opnieuw een naamsverandering (althans de woordvolgorde verandert): Tubantia : Twentsch dagblad, Enschedesche courant, Vrije Twentsche en Achterhoeksche courant. Op 24 december 1970 verdwijnt de lange ondertitel.
1975 Dagblad van het Oosten*4) wordt overgenomen en wordt kopblad van Tubantia. Tubantia en kopbladen hebben dan 90.000 abonnees.
1979 Tubantia wordt op 4 sept. 1979 Dagblad Tubantia.
1993 Op 1 februari verdwijnt de naam Hengelo's Dagblad en op 18 april verdwijnt de naam Dagblad van het Oosten en wordt ook in Hengelo en Almelo en omgeving het Dagblad Tubantia bezorgd.
1996 Na samenvoeging op 2 maart met Twentsche Courant*5) vanaf 1 oktober de nieuwe naam Twentsche Courant Tubantia.
1999 Vanaf 1 november ochtendblad.
2001 Edities en oplagen: Totale oplage 137.850. Ed. Enschede (30.100), ed. Hengelo (31.500), ed. Almelo (25.700), ed. Oldenzaal (17.800), ed. West (13.250), ed. Haaksbergen (11.800).
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Twentsche Courant Tubantia te Enschede, compleet in origineel + op microfiche.
Aanwezig bij: KB, compleet op microfiche.
Aanwezig bij OB Enschede, compleet op microfiche (Enschedese, Hengelose, Almelose, Oldenzaalse en Achterhoekse editie).
Aanwezig bij OBD te Nijverdal, in origineel 1877-1987 (Enschedese editie), op microfiche 1987-heden (alle edities).
Aanwezig bij: Van Deinse Instituut te Enschede 1899, 1905-1931, 9 mei 1940 - 29 maart 1945 Aanwezig bij: Gemeentearchief Enschede in origineel 1884-1944 (met hiaten: 1886-1888, jan.-maart 1892, juli-dec. 1942), op microfiche 1872-maart 1945, 1992-heden
Aanwezig bij: Gemeentearchief Hengelo, op microfiche 1872-1982, 1993-heden
Aanwezig bij: OB Almelo vanaf 19 april 1993 op microfiche
Opmerking:Literatuur: Gedenkschrift van de onthulling der gebeeldhouwde plaquette in de hall van het gebouw der N.V. v/h Fa. M.J. v.d. Loeff te Enschede op 4 mei 1938. – Enschede : v.d. Loeff, 1938. –52 p. – ill.
Literatuur: Een krant in het oosten : bij het afscheid van een courantier. – Enschede : Tubantia, 1990. – 124 p. - ill.
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink
Zie ook 4:hyperlink
Zie ook 5:hyperlink