Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)


Database kranten (voorlopige versie) - Naar alfabetisch overzicht

zoek op zoekterm sorteer op
Er is gezocht op het woord: 199.

Er zijn 1 items gevonden. 
Dit zijn de items: 1 - 1


TitelOVERIJSSELS DAGBLAD (1919-
Uitgave:1919 Vanaf 27 juni 1919 uitgegeven door de Overijsselsche Courant- en Handelsdrukkerij te Zwolle, tot stand gekomen uit de samenwerking tussen Waanders te Zwolle en de Twentsche Courant- en Handelsdrukkerij. Waanders verkocht zijn drukkerij en de Nieuwe IJselbode 1)*, dat als kopblad van het Overijsselsch Dagblad zou blijven verschijnen bij de OCH.
Met ondertitel: provinciaal dagblad voor Overijssel en Noordelijk-Gelderland. Bedoeld als provinciaal dagblad voor rooms-katholieken. Is in Twente echter geen lang leven beschoren. Dit gebied wordt bestreken door de eveneens katholieke Twentsche Courant waarmee een nauwe samenwerking wordt aangegaan.
1925 Van november 1925 tot maart 1933 verscheen wekelijks op donderdag de Bijlage voor Twente, waarin raadsverslagen, berichten van de burgerlijke stand en verslagen van de rechtbank waren opgenomen.
1927 Vanaf 24 september ontvangen de abonnee’s het Zondagsblad van het Overijssels Dagblad. In dit jaar verschijnen ook de eerste foto’s in de krant.
1938 Opgekocht en vanaf 1 september uitgegeven door concurrent de Spaarnestad / Vereenigde Katholieke Pers, die in Overijssel vanaf 1933 ook al het katholieke Dagblad voor Twente*2) uitgaf. De Nieuwe IJselbode wordt in de krant opgenomen.
1939 De krant telt in dit jaar ca. 4.500 abonnees.
1941 Op 30 september wordt de krant door een verschijningsverbod getroffen. In de oorlogsjaren verder niet verschenen.
1945 Dagblad Ons Noorden komt van 23 juni tot 29 december met een Overijsselse editie (West-Overijssel, incl. de Noorwesthoek).
1946 Verschijnt weer vanaf 2 januari onder de titel Nieuw Overijselsch Dagblad en wordt uitgegeven door Dagblad / Stichting Ons Noorden als kopblad van Het Noorden. Ondertitel: Katholiek dagblad voor Overijssel.
1949 Vanaf 14 februari uitgegeven door NV Onze Courant te Hoorn (op 18 februari 1955 voortgezet in NV de Noorderpers). “Bureau” te Zwolle.
1953 De titel Nieuw Overijselsch Dagblad wordt weer veranderd in Overijssels Dagblad.
1962 Wordt overgenomen door NV Drukkerij de Twentsche Courant en is vanaf 17 september kopblad van de Twentsche Courant met ondertitel: Katholiek dagblad voor Salland, Vecht- en IJsselstreek. De toevoeging “katholiek” verdwijnt in 1968. De krant wordt gevestigd te Raalte. De redactie is aanvankelijk gevestigd in Almelo, maar krijgt vanaf 1974 een eigen kantoor in Raalte.
1990 De Oostelijke Dagbladen Combinatie (ODC) wordt gevormd, die in 1991 wordt overgenomen door Wegener, die streeft naar samenvoeging van krantentitels en redacties die binnen een zelfde regio opereren.
1994 Vanaf 19 februari wordt Sallands dagblad 3)* (vanaf 1968 uitgegeven door Kluwer als kopblad van het Deventer Dagblad en vanaf 1991 eigendom van Wegener) opgenomen in Overijssels dagblad.
2002 In april wordt het Overijssels Dagblad qua inhoud identiek aan de Salland-editie van de Zwolse Courant. Deze editie was na de fusie met Tijl in 1988 al in handen van Wegener, maar bleef een zelfstandige redactie voeren.
2003 Vanf 1 december 2003 worden de Salland-editie van de Zwolse Courant en het Overijssels Dagblad samengevoegd tot Sallands Dagblad, waarmee deze titel weer in ere hersteld wordt. De zelfstandige regioredactie blijft gevestigd in Raalte.
Verspreidingsgebied:Verspreidingsgebied van Overijssels Dagblad: Raalte e.o., Olst, Wijhe. Verspreidingsgebied Deventer courant: Deventer en omgeving.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: HCO te Zwolle 1920-1963 (met hiaten)
Aanwezig bij: Tubantia te Enschede 1919-1938 (hiaten: 1e helft 1919, 4e kw. 1926, 1928, 4e kw. 1933, 4e kw. 1934, 4e kw. 1935, 2e kw. 1937, 2e helft 1938), 1952-1961 (hiaten: 1e helft 1953, 3e kw. 1954, 4e kw. 1959, 1e-3e-4e kw. 1961), 1993 (sept. – 15 okt., nov.-dec.), 1994 (jan.-febr.)
Aanwezig bij: Wegener Krantenarchief te Apeldoorn 1976-2003
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink