Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)


Database kranten (voorlopige versie) - Naar alfabetisch overzicht

zoek op zoekterm sorteer op
Er is gezocht op het woord: OBD.

Er zijn 27 items gevonden. 
Dit zijn de items: 1 - 15 volgende pagina 


TitelALMELO’S DAGBLAD (1933-1937)
Uitgave:1933 Tijl te Zwolle probeert in Twente vaste voet aan de grond te krijgen en brengt vanaf 1 november een dagblad uit. De Almeloërs hebben nu de keus tussen het Almelo’s Dagblad van Tijl en het door Hilarius uitgegeven 3x per week verschijnende Nieuwsblad van het Oosten (de opvolger van het Twentsch Zondagsblad)*1).
1937 Tijl en Hilarius richten samen Hilarius Courantenbedrijf N.V. op. Vanaf 1 oktober verschijnt de krant onder de titel Dagblad van het Oosten: Almelo’s Dagblad *2)
Verspreidingsgebied:Almelo
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Tubantia te Enschede (compleet ; origineel + microfiche)
Aanwezig bij: OB Almelo en OBD te Nijverdal van 1-11-1933 tot 17-9-1937 op microfiche.
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink

TitelBLAADJE ZONDER TITEL (1785-1786)
Ondertitel:voor burger en boer in Overijssel.
Uitgave:Uitgegeven door G. Brouwer te Deventer
Aanwezig bij:Compleet aanwezig bij OBD, SAB, HCO en VDI
Opmerking:Patriottisch weekblad, verscheen in 50 afleveringen van 15 september 1785 tot 31 augustus 1986

TitelDAGBLAD VAN HET OOSTEN (1937-1993)
Uitgave:1937 De uitgevers W. Hilarius Wzn te Almelo en Tijl te Zwolle richten Hilarius Courantenbedrijf N.V. op die de uitgave van het Almelo’s Dagblad *1) voortzet onder de naam Dagblad van het Oosten.
1944 Op 30 juni 1944 verschijnt voorlopig het laatste nummer.
1945 Het Parool laat na de oorlog o.a. in Almelo een regionale editie verschijnen onder de titel Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant *2).
1946 Vanaf 6 februari verschijnt het Dagblad van het Oosten weer. Het Parool trekt zich terug uit de regio en de lezers van de Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant stappen grotendeels over naar het Dagblad van het Oosten.
1948 Hilarius Courantenbedrijf neemt Nieuwe Coevorder Courant over en geeft vanaf 1 juli 1948 het Dagblad voor Coevorden *3) uit voor de regio Zuidwest- Drenthe en Noordoost-Overijssel.
1961 Na verkoop aandelen van de familie Hilarius aan Kluwer wordt Dagblad van het Oosten gezamenlijk bezit van Kluwer en Tijl (voor een klein deel).
1965 Er komt een gezamenlijke binnen- en buitenlandredactie met Deventer Dagblad (eveneens eigendom van Kluwer). Oplage bedraagt circa 26.000.
1968 Dagblad van het Oosten en het Deventer Dagblad sluiten zich aan bij de Pers Unie, een perscombinatie van Roomse signatuur, waartoe ook de Twentsche Courant al behoorde. De hoofdredacties van het Dagblad van het Oosten en Twentsche Courant opteerden voor samenwerking tussen beide kranten, waardoor in Twente een tweede krant behouden zou blijven. Directies en eigenaren dachten er anders over. Beide kranten zouden later opgeslokt worden door de Tubantia.
1974 Verkoop van Kluwer aandelen aan Tijl.
1975 Dagblad van het Oosten gaat niet zoals verwacht naar Tijl maar komt in handen van Houwert (Tubantia). Vanaf 1 mei is Dagblad van het Oosten een kopblad van de Tubantia.
De circa 5.000 abonnees in Noordoost-Overijssel komen bij Tijl en ontvangen voortaan Dagblad Noord-Oosten *4), een kopblad van de Zwolse Courant.
1993 17 april 1993 komt de laatste Dagblad van het Oosten uit. De abonnees krijgen voortaan de Almelose editie van de Tubantia *5) in de bus.
Verspreidingsgebied:Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Nijverdal, Wierden, Rijssen, Holten.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: KB 1941-1944 (niet compleet), vanaf 1965 - 1993
Aanwezig bij: Tubantia 1937-1975
Aanwezig bij: OBD op microfiche 1937-1944, 1946-1961, 1988-1993; in origineel 1983-1988 (editie Vriezenveen, Den Ham, Tubbergen).
Aanwezig bij: OB Almelo 1937-1944, 1946-1961, 1979 – 17 april 1993 op microfiche
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink
Zie ook 4:hyperlink
Zie ook 5:hyperlink

TitelDEPARTEMENTAAL OVER-YSSELSCH WEEKBLAD (1804)
Uitgave:Uitgegeven door J. de Vri te Zwolle. Verscheen vermoedelijk alleen in het jaar 2004 vanaf 30 juni.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD te Nijverdal jaargang 1 (1804), nrs. 1-7, 15, 20, 26 in kopievorm.
De kopieën zijn geschonken door een particuliere krantenverzamelaar, voor zover bekend de enige bezitter van dit weekblad.
Opmerking:In zijn artikel over de Provinciale Zwolsche en Overijsselsche Courant*1) in Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (deel 4, 1878) schrijft Van Doorninck over de geruchten over de oprichting rond 1805 van een concurrent voor de PZOC. Van Doorninck kon geen bewijs vinden. Waarschijnlijk is met het nu opgedoken Departementeel Over-ysselsch Weekblad het bewijs wel gevonden, al verloor de krant de concurrentiestrijd met de door het stadsbestuur gepriviligeerde POZC wel.
De uit vier pagina's bestaande krant kwam wekelijks met een algemeen wetenschappelijk-filosofisch getint hoofdartikel en vrijwel uitsluitend buitenlands nieuws.
Zie ook 1:hyperlink

TitelEIGEN ERF, (Van) (1925-1941)
Ondertitel:Geïllustreerd familieweekblad voor Overijssel en Drenthe.
Uitgave:Opgenomen in deze lijst omdat het blad ook een zekere nieuwswaarde had vanwege de wekelijkse fotopagina’s over regionale onderwerpen. Aan bod kwamen evenementen, jubilarissen, tentoonstellingen, belangrijke sportuitslagen, stads- en dorpsgezichten, de natuur in de seizoenen etc.
Achtereenvolgens uitgegeven door de Noord Nederlandse Uitgevers Maatschappij te Utrecht en de Geïllustreerde Pers te Amsterdam, gedrukt bij de Nederlandsche Diepdruk Inrichting te Deventer.
Per 1 januari 1942 opgegaan in De Week in Beeld.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD te Nijverdal jrg.2 (1926-’27) no. 1-4,6-10,14,16,19-23,26,28,30-32,34-44,46-52; jrg.3 (1927-’28) compleet; jrg.4 (1928-’29) compleet; jrg.5 (1929-’30) no.1-13,15-28,30,32-40,42-52; jrg.6 (1930-’31) compleet; jrg.7 (1931-’32) compleet; jrg. 8 (1932-’33) no.5-13,15,16,18-30,37-52; jrg.9 (1933-’34) no.1-14; jrg.11 (1935-’36) no.8; jrg.12 (1936-’37) no. 24,42-52; jrg.13 t/m 16 (1937-’41) compleet; jrg. 17 (1942) no.1-15
Aanwezig bij: OB Enschede 1925-1941 niet compleet
Aanwezig bij: TwentseWelle (Enschede) 1926-1941 (op de eerste jaargang na compleet).

TitelENSCHEDESCHE COURANT (1855-1903)
Uitgave:1855 Vanaf 1855 (jaargang 1) uitgegeven door B.B. Blijdenstein. Aanvankelijk 1x per week op woensdag.
De redactie werd gevormd door de broers Bernard en Karel Blijdenstein en ds. Van der Ploeg.
Na de dood van de broers Blijdenstein nam G. Petri de uitgave over.
1870 Verschijnt als gevolg van afschaffing dagbladzegel voor dezelfde abonnementsprijs 2x per week op donderdag en zondag.
1903 In oktober verschijnt het laatste exemplaar.
1917 Vanaf 1 oktober 1917 krijgt Twentsch dagblad Tubantia een nieuwe ondertitel: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche Courant.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Van Deinse Instituut te Enschede 1855-1887, 1895-1903
Aanwezig bij: Gemeentearchief Enschede 1862-1903 met de volgende hiaten: 1863, januari 1869, oktober-december 1870, 1875-1876, 1880-1882, 1885, 1890-1894, 1896-1898
Aanwezig bij: OBD te Nijverdal 1867-1876
Aanwezig bij OB Enschede 1859-1864, 1867-1874, 1876, 1890, 1898, 1901
Aanwezig bij: Museum Palthe-Huis Oldenzaal 1857 (4 losse nummers)
Opmerking:Literatuur: De Enschedesche Courant 1855-1870 / door Ronald W. Jansen
In: ’t Inschrien Jaargang 28, no. 2 (1996), p. 31-33
Zie: http://home.hetnet.nl/~textielfamilieblijdenstein/

TitelGEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD (1927 – 194.?)
Ondertitel:behoorende bij Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant.
Uitgave:Wekelijkse uitgave van Van der Loeff met binnenlands, regionaal en buitenlands nieuws in foto’s. Bevatte naast de foto’s vooral feuilletons.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OB Enschede 1929 (jrg. 3), 1932-’33 (jrg. 6), 1935-’36 (jrg. 9), 1940 (jrg. 14)
Aanwezig bij: OBD te Nijverdal 1927, 4 nummers: 29 januari, 3 september, 1 en 15 oktober

TitelGROOT TWENTE (1939-1940)
Ondertitel:Geillustreerd familie-weekblad voor: Enschede, Hengelo, Delden, Borne, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen, Boekelo, Lonneker, Glanerbrug en Usselo.
Uitgave:Verschenen van 21 juli 1939 – 29 maart 1940. Uitgegeven door C. Misset te Doetinchem / Haaksbergen. Oplage: 30.500
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD 1939-1940 (compleet) in fotocopie.
Aanwezig bij: Van Deinse Instituut 1939-1940 (compleet)

TitelHAAKSBERGER KOERIER (1954-
Uitgave:Weekblad. Vanaf ca. 1954 uitgegeven door Twentsche Courant (nu Wegener).
Verspreidingsgebied:Verspreidingsgebied: Haaksbergen, Hengevelde, Rietmolen, Beckum, Boekelo, Buurse.
Oplage in 2002: 12.500
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Tubantia te Enschede vanaf 1992 –
Aanwezig bij: Tubantia (bijkantoor Haaksbergen) 1976-1985, 1987-1988
Aanwezig bij: Depot vanaf 30 juli 1975 – december 1992
Aanwezig bij: OBD 1987 (1e helft), 1988 (2e helft)
Aanwezig bij: Historisch Centrum Haaksbergen vanaf 1965 -

TitelHENGELOSCH DAGBLAD (1946-1993)
Uitgave:Opvolger van het vanaf 1944 in Hengelo verschijnende Strijdend Nederland *1). Vanaf 20 april 1946 wordt de naam Hengelosch Dagblad : Strijdend Nederland.
Het inmiddels in Enschede gedrukte blad wordt in januari 1947 eigendom van van der Loeff. Het aantal abonnees in Hengelo, Borne, Delden en Goor is dan 9.600.
Later verdwijnt de ondertitel Strijdend Nederland en wordt de nieuwe titel Hengelo’s Dagblad.
Per 1 februari 1993 verdwijnt de naam Hengelo’s Dagblad. De abonnees krijgen voortaan het Dagblad Tubantia.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: Twentsch Dagblad Tubantia te Enschede (compleet; origineel + microfiche).
Aanwezig bij: KB, op microfiche (compleet).
Aanwezig bij: OB Enschede, op micofiche (1946-1982).
Aanwezig bij: OBD te Nijverdal, op microfiche (1988-1993) – alle edities.
Aanwezig bij: Gemeentearchief (Stadhuis) Hengelo, compleet in origineel.
Aanwezig bij: Bibliotheek Hengelo, compleet op microfiche.
Zie ook 1:hyperlink

TitelNIEUWE COEVORDER COURANT (1893-1948)
Ondertitel:Nieuws- en advertentieblad voor Coevorden, Steenwijksmoer, Dalen, Oud- en Nieuuw-Schoonebeek, De Krim, Gramsbergen, Hardenberg, Oosterhesselen, Sleen, Nieuw-Amsterdam, Emmen, Noord- en Zuid-Barge, Nieuw-Dordrecht enz.Latere ondertitel: Nieuws- en advertentieblad voor den Zuid-Oosthoek van Drente en den Noord-Oosthoek van Overijssel
Uitgave:Uitgever: J.P. Geertsema te Coevorden. Komt (in 1914) in handen van Hilarius te Almelo.
Verschijnt wekelijks, vanaf mei 1945 3x per week.
1914 Vanaf 1 april 1914 tijdelijk uitgegeven te Almelo.
1928 Vanaf 1 oktober 1928 met kopbladen Hardenberger Courant 1)* en Gramsberger Nieuwsblad.
1940 Niet verschenen tussen december 1940 en april 1945.
1948 Vanaf 1 juli 1948 wordt de krant een dagblad onder de naam Dagblad voor Coevorden 2)*
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD te Nijverdal en OB Almelo april 1945 – september 1947 op microfiche
Aanwezig bij: Tubantia te Enschede 14 april 1945 – 30 juni 1948
Aanwezig bij: 1894 (12 mei en 14 juli), 1903 (14 november), 1907 (2 februari), 1914 (28 maart en 31 oktober), 1916 (21 oktober), 1928 (6 juni), 1945 (25 mei en 28 september)
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink

TitelNIEUWE HENGELOSCHE COURANT (1886-1942)
Uitgave:1886 Opgericht in 1886 onder de naam Nieuwe Hengelosche Courant : tevens Weekblad voor Twenthe. Kopblad voor Goor en omstreken werd Het Kanton Goor : Nieuws- en Advertentieblad 1)*. Aanvankelijk gedrukt bij A.D. Treffers te Deventer.
Signatuur: liberaal.
1892 De bladen worden gedrukt te Hengelo bij de Electrische Drukkerij.
1902 Overname door Drukkerij H.L. Smit & Zn. De krant leed volgens de latere eigenaar J.J. Smit een zieltogend bestaan vanwege het liberale karakter. Het roer werd omgegooid en de krant werd “strikt neutraal” waardoor het aantal abonnees fors toenam.
1910 Verschijnt 2x per week op woensdag en zaterdag.
1929 Het blad Twenthe 2)* oorspronkelijk uitgegeven door de firma Klaasesz te Hengelo werd “na een hevige concurrentiestrijd sinds 1911” gekocht van de toenmalige eigenaar Hilarius te Almelo. De Nieuwe Hengelosche Courant / Het Kanton Goor gaat vanaf die datum 3x per week verschijnen (maandag, woensdag, zaterdag).
1940 Vanaf mei 1940 dagblad. 9000 abonnees, voornamelijk in Hengelo, Borne, Delden en Goor. Werd vooral gelezen door het katholieke volksdeel. In dit jaar had het dagblad Tubantia in Hengelo 1800 abonnees.
1942 Laatste nummer van de Nieuwe Hengelosche Courant verschijnt op 13 november 1942. Door Duitse bezetter afgedwongen fusie met het Dagblad Tubantia. Nieuwe naam wordt Twentsch Nieuwsblad, dagblad voor Twente en Oost-Gelderland.
1945 Na de oorlog krijgt de krant een verschijningsverbod van 7 jaar, hetgeen een herstart onmogelijk maakt. Het gat in Hengelo wordt uiteindelijk door van der Loeff opgevuld met het Hengelosch Dagblad 3)*.
Verspreidingsgebied:Bezorgingsgebied: Hengelo, Borne, Delden, Beckum, Deurningen, Goor, St. Isidorushoeve.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD te Nijverdal op microfiche 1886-1942 (niet geheel compleet), in origineel van 4 november 1941 – 15 juli 1942 (niet compleet).
Aanwezig bij: Stichting Oald Hengel 1886-1942 op microfiche, 1886-1930 in origineel, vanaf 1930 knipsels gesorteerd op onderwerp.
Aanwezig bij: Gemeentearchief (Stadhuis) Hengelo, compleet in origineel en op microfiche.
Aanwezig bij: OB Enschede, op microfiche (1886-1945).
Aanwezig bij: KB losse nummers 1941-‘42
Opmerking:Literatuur: Nieuwe Hengelosche Courant : jubileumnummer van 25 april 1936. 150 p. (Aanwezig bij de OBD)
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink
Zie ook 3:hyperlink

TitelNIEUWSBLAD VAN HET OOSTEN (1933-1944)
Uitgave:1933 Vanaf 16 september 1933. Voortzetting van Twentsch Zondagsblad 1)*. Uitgever W. Hilarius Wzn te Almelo. Verschijnt 3x per week (maandag, woensdag, zaterdag).
1941 Vanaf 30 april “Nieuwsblad van het Oosten voor Overijssel en Drente”, met redacties in Almelo en Coevorden.
1942 Vanaf 1 oktober 1942 2x per week.
1943 Vanaf 3 september 1943 1x per week. Vanaf dezelfde datum ook editie Reggestreek (redacties Nijverdal en Rijssen) en editie De Twentsche Koerier 2)* (rest van Twente, gedrukt bij J. Verhaag in Oldenzaal).
1944 Op 30 juni 1944 verschijnt laatste nummer van de krant.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OB Almelo en OBD te Nijverdal op microfiche 16 september 1933 t/m 30 juni 1944.
Aanwezig bij: Tubantia te Enschede 1 juli 1933 – 30 maart 1944 (in origineel), 16 september 1933 – 30 juni 1944 (op microfiche) + edities Reggestreek en voor Overijssel en Drente van januari-juni 1944 (niet compleet)
Aanwezig bij: KB 1942-1944 (met veel hiaten).
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink

TitelPAROOL, Het (1945-1947)
Uitgave:Regionale uitgaven van landelijk dagblad, als voortzetting van het illegale blad. Overijsselse edities: Zwolle, Deventer, Almelo, Enschede. In 1946-‘47 werden de regionale redacties opgeheven.
In het laatste oorlogsjaar werd Het Parool om logistieke- en veiligheidsredenen op verschillende plaatsen in het land samengesteld en gedrukt. Na de oorlog konden de lokale edities vaak gebruik maken van de drukpersen van kranten die een verschijningsverbod opgelegd hadden gekregen.
Om vaster voet aan de grond te krijgen werd de titel Parool begin 1946 vervangen door regionaler klinkende titels: Zwolsch Dagblad, Deventer Courant, Vrije Twentsche en Achterhoeksche Courant *1), Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant *2).
Na de naamsverandering wachtte al spoedig een concurrentieslag door de wederopstanding van de oude bladen, waarbij de Parool-edities het onderspit dielven.
In oktober 1946 hielden de Zwolse, Deventer en Almelose editie op te bestaan.
De Vrije Twentsche …. (zie aldaar) hield het door het late herverschijnen van de Tubantia langer vol.
Aanwezig bij:Editie Zwolle en omgeving.
Aanwezig bij: HCO te Zwolle 1945-1946, behalve 1945, nrs.44,103,120,150 en 1946 nrs.12,33

Editie Deventer / IJsselstreek / Veluwe
Vanaf 16 juli 1945 met ondertitel: Onafhankelijk dagblad voor Deventer en omstreken.
Aanwezig bij: SAB te Deventer 1945, jaargang 5, nrs. 97-254

Editie Enschede
Zie ook: Vrije Twentsche en Achterhoeksche Courant.
Aanwezig bij: OBD te Nijverdal 2-4-1945 t/m 31-12-1945 (niet geheel volledig).

Editie Almelo
Zie ook: Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant
Aanwezig bij: Vanaf 6 april 1945 compleet aanwezig bij het Historisch Informatiepunt (HIP) in de Bibliotheek Almelo.
Opmerking:Zie voor een verslag over het maken van Het Parool in het laatste oorlogsjaar en de eerste nummers van het "legale" Parool in Enschede het autobiografische "Van onze speciale verslaggever", geschreven door Carel Enkelaar (Utrecht, Het Spectrum, 1981).
Zie ook 1:hyperlink
Zie ook 2:hyperlink

TitelPOLITIEKE KRUYER, De (1782-1787)
Uitgave:Evenals de Post van den Neder-Rhijn een patriottisch weekblad. Uitgegeven door Jan Verlem te Amsterdam, onder red. van J.C. Hespe.
Aanwezig bij:Aanwezig bij: OBD 1782-1787 (compleet)


volgende pagina